Om
Bomagasinet

Bomagasinet er magasinet for deg som er medlem av boligbyggelag. Magasinet gir kunnskap om og forståelse av borettslagsformen, emner og tema knyttet til bolig og boforhold samt informasjon om boligsamvirkets virksomhet.

Bomagasinet er både et lokalblad og et fellesblad for de boligbyggelagene som er med i samarbeidet.

Bomagasinet lages i fem ulike utgaver. 

Bomagasinet ble første gang lansert i 1988, da som et medlemsblad for Molde og Omegn Boligbyggelag. I dag er det 5 boligbyggelag rundt om i landet som deltar. Bladet gis ut 4 ganger i året.

Bladet eies av Boligsamvirkets Media AS og produseres av TIBE Reklamebyrå AS.
Generell informasjon - Bomagasinet
Utgiver:
Utgivelser:
Utgaver:
Produsent:
Annonsesalg:
BS Media
4 - 6 pr år
21
TIBE Reklamebyrå AS
Møre og Romsdal Media

www.tibe.no/molde   l   www.nbbl.no